Tematická zaměření

Plenární sekce

 1. Prof. Ping XIAO, FIMMM, CEng
  Surface Engineering and Coatings for Aero-engine Applications
   
 2. Assoc. Prof. Dr. Mariola SATERNUS, DSc.
  The Synergistic Effect of the Optimal AlNi Addition to the Zinc Bath as an Alternative to the Baths Containing Pb, Bi and Sn

Sekce A - Pokroková výroba železa, oceli a litiny

 • Vývoj surovinové báze pro výrobu surového železa, oceli a litiny v posledních letech
 • Nové prvky v řízení procesů výroby a odlévání železa, oceli a litiny
 • Aktuální směry vývoje technologie výroby železa a oceli
 • Fyzikální a numerické modelování procesů výroby železa a oceli
 • Nové způsoby zpracování odpadů z výroby surového železa a oceli, recyklace, bezodpadové technologie

Sekce B - Tváření kovů

 • Teorie tváření, fyzikální podstata plasticity a metalurgická a technologická tvařitelnost kovů
 • Plastometrické, laboratorní a numerické modelování procesů tváření za tepla i za studena
 • Pokrokové metody tváření (válcování, kování, tažení a další… - vysokoredukční a vysokorychlostní procesy, termomechanické tváření, nástroje pro tváření (válce, zápustky, průvlaky), hydroforming, moderní kalibrace, tváření extrémní plastickou deformací, tváření těžko tvařitelných materiálů, tváření blízké konečnému tvaru a další)
 • Technologické problémy a inovace ve tváření

Sekce C - Výrobky z oceli a jejich vlastnosti

 • Fyzikální metalurgie ocelí
 • Vysoko pevné oceli
 • Vztah mezi strukturou a vlastnostmi ocelí, metody zkoušení
 • Oceli pro aplikace za vysokých nebo kryogenních teplot a/anebo za zvýšených tlaků.

Sekce D - Moderní trendy v povrchovém inženýrství

 • Protikorozní ochrana povrchu materiálu (vlastnosti povlaků, technologie povrchové úpravy před aplikací povlaků, teoretické otázky)
 • PVD a CVD technologie, organické povlaky, sklovité a sklokeramické povlaky, elektrochemické procesy povlakování, žárové povlakování, iontová implantace, plazmové nástřiky aj.
 • Vlastnosti a aplikace tenkých filmů a nanovrstev

Sekce E - Neželezné kovy a slitiny

 • Způsoby výroby (přípravy) neželezných kovů a slitin (tavení, slévání, prášková metalurgie, rychlé ochlazování, řízená krystalizace..)
 • Vlastnosti a užití neželezných kovů, slitin a sloučenin (Al, Mg, Cu, Ti, Ni, Nb aj.)
 • Vysokoteplotní kovové materiály na bázi neželezných kovů (niklové slitiny a superslitiny, titanové slitiny a intermetalické sloučeniny, kobaltové slitiny, kovy platinové skupiny, wolfram a jeho slitiny)
 • Pokrokové materiály pro biomedicínské aplikace, slitiny kovů a intermetalické sloučeniny, kompozitní materiály, materiály s řízenou pórovitostí

Sekce F - Ekonomika a řízení metalurgické výroby

 • Metalurgická výroba, její postavení v národním hospodářství a globalizované ekonomice, technicko-ekonomická vývojová perspektiva
 • Řízení metalurgické výroby, metody pokročilého plánování a rozvrhování výroby, logistické řetězce v metalurgii, marketingové řízení a management kvality v oborech metalurgie a materiálového inženýrství
 • Ekonomické a finanční řízení metalurgického podniku, efektivnost investic a projektů technického rozvoje v metalurgii
 • Exaktní metody rozhodování, metody umělé inteligence a simulační techniky v projektech systémů řízení metalurgické výroby, nové informační a komunikační technologie

Vložený článek musí být jasně metalurgicky zaměřen (zvláště v experimentální části článku).
V jiném případě bude článek zamítnut.

Posterová sekce (A - F)

Přijímají se pouze postery zaměřené ná výše uvedená témata.